top of page

Betaalbare (huur)woningen

Transitie:

Stedelijke ontwikkeling

Over de opgave

Betaalbare (huur)woningen vergroot de keuzevrijheid en bevordert een gevarieerde samenstellingen van bewoners in een buurt. Dit draagt bij aan een levendige atmosfeer en diversiteit in winkels en voorzieiningen in de omgeving.

Waarde voor een buurt:

€ 710.000

Kosten voor een buurt:

€ 280.000

Meerwaarden

Sociaal

Betaalbare (huur)woningen brengt diversiteit in bewoners, voorzieningen en winkels. Dit bevordert culturele uitwisseling en doorstroommogelijkheden.

Economisch

Betaalbare (huur)woningen kan bijdragen aan kansrijke huishoudens en een verbeterde financiële positie.

Ecologisch

-

Uitgangspunten & Onderbouwing

Ongeveer 35% van de woningen in een wijk is het streven als "betaalbaar" te worden gekwalificeerd. Het huidige gemiddelde in Nederland is 28%. Dit te realiseren is afhankelijk van de wijkgrootte en huidige voorraad aan sociale huur. Nederlanders betalen gemiddeld €1.184,- aan huur, de liberalisatiegrens ligt op €765,-. daarbij is per woning €419,- nodig om een woning te (de)liberaliseren. Huishoudens met huurtoeslag ontvangen gemiddeld 173 euro aan toeslag per maand, dit is alleen beschikbaar voor lage inkomensgroepen (120% van sociaal minimum, waarvan de helft al toeslag ontvangt). Bij een gemiddelde wijk in Nederland betekent dit 7% gedeliberaliseerd met een aanvullende huurtoeslag voor lage inkomensgroepen.

Bijbehorende interventies

bottom of page