Transform Zuid-Holland

Biodiverstiteit bevorderen

Transitie: Klimaatadaptatie

Over de opgave

Biodiversiteit in de stad is essentieel om een gezond ecosysteem te behouden. Door bloemen, struiken en groen aan te leggen hebben insecten en dieren een plek om zich te voeden en te schuilen en wordt het ecosysteem beschermd.

Meerwaarden

Sociaal

Buurten met groen en biodiversiteit dragen bij aan het welbevinden van bewoners en werkt uitnodigend. Struiken, bloemen en groen koelen wat zorgt voor een gezonde leefomgeving. Insecten- en wormenhotellen vergroten de kennis over biodiversiteit, compost en tuinieren en versterken de relatie mens-natuur.

Economisch

Levendig groen in de buurt verhoogt de WOZ-waarde van woningen. Bij het gebruik van een wormenhotel is er minder gft-collectie nodig en wordt er gratis natuurlijke compost voor het groen in de buurt gegenereerd.

Ecologisch

Biodiversiteit biedt een bescherm- & voeidingsplek voor insecten & dieren en verbetert de lucht - & waterkwaliteit. Een grotere diversiteit aan soorten maakt groen minder vatbaar voor ziekten, plagen en de effecten van extreem weer.

Biodiverstiteit bevorderen

Waarde voor een buurt:

€ 2.500.000

Kosten voor een buurt:

€ 1.300.000

Uitgangspunten & Onderbouwing

Groen zorgt voor de berging van water en voorkomt daarmee schade door wateroverlast. Gemiddeld hebben huizen omgeven door groene en blauwe elementen een 6-12 % hogere WOZ-waarde, oplopend tot maximaal 30%. Aangenomen is dat elke opgave bijdraagt aan 1,2% hogere WOZ waarde. De gemiddelde investeringskosten per hectare per stadshart zijn ongeveer € 140.000 tot € 285.000. Het gebruik is ingeschat op 5% per hectare. De minimale en maximale kosten zijn niet gebaseerd op onzekerheidsmarges, maar laten zien wat de laagste en hoogste investeringskosten zijn. Dit is afhankelijk van de gekozen kwaliteit en maatregelen.