top of page

Veiligheid & leefbaarheid

Transitie:

Sociaal-economisch

Over de opgave

Leefplezier en comfort in de buurt worden vergroot door te investeren in veiligheid: overdag én 's avonds. Bewoners weten vaak goed wat er voor nodig is om dit te realiseren. Bijvoorbeeld de plaatsing van lantarenpalen op donkere plekken, bijplaatsing van afval/grofvuil tegengaan of het gebruik van de openbare ruimte op verschillende momenten van de dag stimuleren middels levendige plinten.

Waarde voor een buurt:

€ 16.000

Kosten voor een buurt:

€ 5.700

Meerwaarden

Sociaal

Een schone en goed verlichte buurt vergroot het leefcomfort en -plezier. Dit heeft tevens positieve gezondheidseffecten en draagt bij aan de sociale cohesie.

Economisch

Kosten voor overlast worden verlaagd doordat er meer sociale cohesie en ogen op de straat zijn. Kosten voor inzameling van zwerfafval worden verlaagd, de kwaliteit van de openbare ruimte neemt toe wat resulteert in waardestijging van woningen, verloedering en vandalisme worden verminderd.

Ecologisch

Investeringen in de veiligheid en leefbaarheid kunnen zorgen voor minder energieverbruik (LED verlichting) en vermindering van natuurvervuiling (plaatsing prullenbakken).

Uitgangspunten & Onderbouwing

Elke lantaarnpaal kost gemiddeld zo'n 17 euro per jaar. Vijf euro daarvan is stroomverbruik, twaalf euro vaste lasten. Per 5 inwoners is ongeveer 1 lantaarnpaal nodig. Daarmee zijn de kosten bepaald op €17*(Aantal inwoners/5).

Bijbehorende interventies

bottom of page