top of page

Koppelopgaven

Wanneer duidelijk is welke transities aandacht vergen in de buurt (o.a. op basis van buurtpaspoort & buurtagenda) is het van belang te identificeren welke opgaven en interventies zorgen voor maximale impact. Transform heeft 20 opgaven geïdentificeerd waarmee je in de buurt aan de slag kan. Deze opgaven creëren sociale, economisch én ecologische meerwaarde voor de buurt en zijn op meerdere manieren aan elkaar te koppelen. 

 

Het koppelen van opgaven

Aan de slag gaan met deze opgaven kost tijd en geld. Daarom is het van belang te identificeren op welke manier iedere investering maximale meerwaarde creëert. Transform heeft daarom inzichtelijk gemaakt op welke manier het koppelen van verschillende opgaven voor grote maatschappelijke impact zorgt.

 

Per opgave is een indicatie gegeven van de te verwachten kosten en maatschappelijke meerwaarden. Er zijn drie manieren om te ontdekken welke koppelopgaven voor jouw buurt de meeste meerwaarde opleveren!

gemeenschaps tuin

Meerwaarde spel

Speel het Meerwaarde spel samen met collega's en belanghebbenden en identificeer op basis van een van de transities:

1. welke koppelopgaven kansrijk zijn in jouw buurt

2. welke voor de meeste meerwaarde zorgen 

3. wat er voor nodig is om aan de slag te gaan.

Integrale Opgaven

Welke opgaven zijn met elkaar verbonden en hoe realiseert het koppelen van opgaven maximale maatschappelijke meerwaarde? Bekijk de Integrale Opgaven.  ​

Overzicht Opgaven

Bekijk alle koppelopgaven op een rij en filter op welke voor jouw buurt het meest kansrijk zijn. Benieuwd welke interventies je in de buurt kan doen om de koppelopgaven te implementeren? Bekijk het in Overzicht Opgaven.

bottom of page