top of page
Luchtfoto van een Huizen

Over Transform

Geïnitieerd door de provincie Zuid-Holland, werkten de gemeenten Schiedam, Delft en Vlaardingen van december 2021 tot en met april 2022 samen aan ‘Transform’. Transform is een leer- en ontwikkeltraject waarin middels ‘action learning’ handvatten worden ontwikkeld om opgaven te kunnen verbinden op buurtniveau. Daarbij dient de energietransitie als vliegwiel, om ook andere opgaven in de buurt aan te pakken. Door verschillende opgaven slim te combineren kan er grotere maatschappelijke meerwaarde worden gerealiseerd, met meer impact voor en door bewoners. Onder begeleiding van Squarewise, vanVieren en New Economy is de Transform aanpak vanuit het Werk & Doeboek doorontwikkeld in de instrumenten:

1. Buurtpaspoort

2. Buurtagenda

3. Koppelopgaven & Maatschappelijke Impact Analyse

Deze drie instrumenten zijn via deze website beschikbaar gemaakt voor gemeenten en betrokkenen bij integrale buurtaanpak. 

Squarewise helpt organisaties met het versnellen van duurzame transities. Dit doen we door mensen & expertises samen te brengen, door te experimenteren en vernieuwing te realiseren om een positieve bijdrage te leveren aan onze planeet.

SW_Sublogo_zwart.png

Adviseurs en onderzoekers in het Publieke Domein. We helpen je met actuele en urgente maatschappelijke vraagstukken. Samen zorgen we voor verandering.

Van Vieren

New Economy ontwikkelt maatschap-pelijke initiatieven die bijdragen aan de klimaatoplossing. Hierin combineren we de kracht van business met de kracht van de natuur en komen zo tot oplossingen die de buurt, regio, de samenleving en ecosystemen versterken.

Artboard 1New Economy logo lockin for footer new (1).png
bottom of page