top of page

Overzicht koppelopgaven

Van transities naar opgaven
Dit is een overzicht van kansrijke opgaven waarmee buurten aan de slag kunnen, verbonden aan de maatschappelijke transities energiesysteem, klimaatadaptatie, mobiliteit, sociaaleconomisch en stedelijke ontwikkeling. Iedere opgave creëert maatschappelijke meerwaarde in de vorm van sociale waarden, economische waarden en ecologische waarden. Klik op de opgave kaart en bekijk met welke interventies deze meerwaarde in jouw buurt gecreëerd kan worden.


Eerst weten welke transities in jouw buurt het meest relevant zijn? Ontdek het hier.

Koppelen voor maatschappelijke meerwaarde
Wanneer je in een buurt aan de slag gaat met een van de opgaven biedt dit ook kansen om waarde te creëren voor andere opgaven en transities. Dit zijn de koppelopgaven. Door deze opgaven integraal op te pakken worden kosten verlaagd en de maatschappelijke waarde verhoogd. Aanpassingen in de infrastructuur voor verkeersdoorstroming kunnen gecombineerd worden met biodiversiteit versterkende maatregelen. Zonnepanelen plaatsen op daken kan goed gecombineerd worden met interventies om energiearmoede tegen te gaan.

Bepaal welke opgaven je als buurt centraal wil stellen en ontdek welke koppelopgaven de meeste maatschappelijke meerwaarde creëren door te klikken op de gewenste opgave.

bottom of page