top of page

Maatschappelijke voorzieningen

Transitie:

Sociaal-economisch

Over de opgave

Een buurthuis, juridisch loket en voedselbank zijn voorbeelden van maatschappelijke voorzieningen waarmee kwetsbare bewoners een steuntje in de rug krijgen. Door deze voorzieningen te faciliteren wordt de zelfredzaamheid van bewoners versterkt.

Waarde voor een buurt:

€ 200.000

Kosten voor een buurt:

€ 120.000

Meerwaarden

Sociaal

Zelfredzaamheid, participatie en leefplezier worden vergroot door mensen de mogelijkheid te geven hun horizon te verbreden. Dit draagt tevens bij aan sociale cohesie.

Economisch

Toename activiteiten en mogelijkheden voor talentontwikkeling. Verlaagde kosten voor inzet politie, straatcoaches door verhoogde sociale cohesie.

Ecologisch

Meer verbondenheid met het gebied zorgt er autonomatisch voor dat mensen beter omgaan met de openbare ruimte. Dit resulteert in minder zwerfvuil.

Uitgangspunten & Onderbouwing

Het realiseren van een buurthuis kost €86.785,- de baten van een buurthuis zijn €168.364. Verder biedt toegang tot publieke voorzieningen en de voedselbank ongeveer €1,15 - €1,20 per geinvesteerde euro. Per inwoner is het bedrag ingeschat op €55,- per jaar voor een cultuurkaart, hierbij is deze maatregel van toepassing voor de helft van de jongeren en alle 65+ inclusief huishoudens binnen 120% van het sociale minimum. Een voedselbank kost 5 euro per week per huishouden voor de huishoudens binnen 120% van het sociale minimum.

Bijbehorende interventies

bottom of page