top of page

Lokale werkgelegenheid

Transitie:

Sociaal-economisch

Over de opgave

Met de komst van circulaire ambachtscentra, innovatieve / creatieve pop-up stores en de verbinding tussen onderwijs en lokale bedrijven wordt lokale werkgelegenheid gecreëerd. Dit versterkt de sociale cohesie en vergroot de economische zelfredzaamheid van bewoners.

Waarde voor een buurt:

€ 940.000

Kosten voor een buurt:

€ 430.000

Meerwaarden

Sociaal

Opleiding en werkervaring vormen een belangrijke voorwaarde voor succesvolle arbeidsparticipatie. Kansenrijkheid kan in de buurt worden vergroot middels lokale stageplekken en het stimuleren van lokale werkgelegenheid.

Economisch

Een buurt wordt aantrekkelijker om in te wonen en werken wanneer het bruist. Een tijdelijke winkel of initiatief zet de buurt op de kaart. Tevens zorgt dit voor meer werkgelegenheid. Reparatie diensten versterken de lokale economische activiteiten. Dit resulteert in een hogere verdiencapaciteit (hogere lonen) en verlaagt kosten voor uitkeringen, omscholing, zorg en uitval.

Ecologisch

Door meer voorzieningen lokaal te verzorgen zullen mensen minder vervoersbewegingen maken wat zorgt voor lagere uitstoot.

Uitgangspunten & Onderbouwing

Gemiddeld levert het stimuleren van lokale werkgelegenheid €2,18 op aan waarde voor elk geïnvesteerde euro. Eén extra startkwalificatie in moeilijke doelgroep levert 160.000 euro op aan baten, waarvan: · 40.000 hogere lonen, 110.000 vermeden kosten en 10.000 immateriële baten. Aangenomen wordt dat dit van toepassing is voor 10% van bijstandsgerechtigde inwoners.

Bijbehorende interventies

bottom of page