top of page

Transities

Iedere buurt is uniek. Daarmee zijn de uitdagingen die er spelen dan ook vaak buurtspecifiek Ze hangen bijvoorbeeld samene met fysieke aspecten van de openbare ruimte of gebouwde omgeving (bijv. veel verharding of weinig groen) of sociaaleconomische kenmerken van de bewoners (bijv. hoge werkloosheid of eenzaamheid). Het Buurtpaspoort helpt om inzicht te krijgen in de staat van de buurt en de Buurtagenda helpt om - samen met bewoners - te bepalen welke opgaven prioriteit hebben voor de buurt.

Buurtpaspoort

Het Buurtpaspoort bestaat uit 2 onderdelen waarmee op basis van kwantitatieve gegevens geïdentificeerd wordt welke van de transities in de buurt aandacht behoeven. Dit zijn 'Buurt quick scan en 'Buurtpaspoort verdieping'.

Buurtagenda

De Buurtagenda geeft de gemeente handvatten op welke manier bewoners betrokken kunnen worden bij het identificeren van de behoeften en vaststellen van de prioriteiten voor de buurt.

Buurtpaspoort: buurt in cijfers

Snel weten hoe de buurt scoort op de maatschappelijke transities? Op basis van CBS (2019) data wordt hier een eerste inzicht gegeven in wat er speelt in de buurt. Kies voor de gemeente en buurt en download de resultaten van deze quick scan.

Buurtpaspoort: verdieping

Download hier een uitgebreide verdieping van Het Buurtpaspoort om samen met collega's binnen de gemeente te identificeren welke transities het meest urgent zijn. Anders dan in 'Buurt in cijfers' is het in 'Buurtpaspoort ‘verdieping' mogelijk de gegevens te verrijken met eigen data van de gemeente waardoor er meer inzicht wordt verkregen in de urgente thema's.

Buurtagenda

Download hier een stappenplan voor het opstellen van een buurtagenda. Hier wordt de basis gelegd voor het narratief van de buurt: welk overkoepelende ambitie brengt de buurt samen en geeft richting aan de gewenste ontwikkelingen en interventies? Dit stappenplan he helpt je om met de bewoners en andere belanghebbenden in gesprek te gaan en samen tot een buurtagenda te komen.

bottom of page