Transform Zuid-Holland

Toegankelijk onderwijs

Transitie: Sociaal-economisch

Over de opgave

Het belang van onderwijs voor een kansrijke toekomst wordt breed erkend. Er kunnen barrieres worden weggenomen om de toegankelijkheid van onderwijs te vergroten. Bijvoorbeeld door een reis- of scholierenvergoeding te verstrekken, bijles / buitenschoolse activiteiten te faciliteren en schoolmiddelen beschikbaar te stellen.

Meerwaarden

Sociaal

Voor jongeren is het belangrijk om als volwaardig lid van de maatschappij te functioneren en de kansenrijkheid voor hun toekomst te vergroten door hen de juiste materialen te bieden. Dit vergroot de kans dat een scholier de opleiding afmaakt.

Economisch

Er worden maatschappelijke kosten in de vorm van uitkeringen, alternatieve scholingstrajecten bij uitval, zorgkosten voorkomen.

Ecologisch

Door refurbished laptops in te zetten, krijgen producten een zinvol tweede leven waardoor er minder verspilling van grondstoffen plaatsvindt.

Toegankelijk onderwijs

Waarde voor een buurt:

€ 94.000

Kosten voor een buurt:

€ 8.500

Uitgangspunten & Onderbouwing

Per leerling bedragen de kosten circa €700,- voor een laptop, scholierenvergoeding en reisvergoeding, de maatschappelijke baten hiervoor zijn circa €7742,-. Aanvullend levert investeren in naschoolse activiteiten per euro €1,47 op aan maatschappelijke baten. In een gemiddelde wijk wonen 275 kinderen in de leeftijdsgroep tot 15 jaar, hiervan is X% binnen hulpbehoevend in "Toegankelijk onderwijs".