top of page

Energieopwek bestaande bouw

Transitie:

Energiesysteem

Over de opgave

Door duurzaam te verwarmen en energie op te wekken met zonnepanelen, zonneboilers, WKO en warmtepompen kunnen gebouwen van het aardgas af. Hierdoor wordt de CO2 uitstoot van gebouwen gereduceerd en de energiekosten gedrukt.

Waarde voor een buurt:

€ 8.200.000

Kosten voor een buurt:

€ 4.900.000

Meerwaarden

Sociaal

Overschakelen op duurzame energieopwek verkleint de afhankelijkheid van geopolitieke ontwikkelingen. De aanleg kan door lokale partijen worden uitgevoerd wat de lokale werkgelegenheid bevordert.

Economisch

Duurzame energieopwek zorgt voor minder afhankelijkheid van fluctuerende gasprijzen, lagere energiekosten en een stijging van de WOZ-waarde van de woning.

Ecologisch

Duurzame energieopwek reduceert de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele grondstoffen.

Uitgangspunten & Onderbouwing

Het maximale wat je uit de bestaande bouw kan halen per huis is leidend geweest als aanname voor de opgave energieopwek bestaande bouw. Hierbij is er vanuit gegaan dat er ruimte is voor zonnepanelen, zonneboiler en een WKO of (hybride)luchtwarmtepomp. Deze opgave is toegepast op 80% van de woningen van voor 2000, en 20% van de woningen van na 2000.

Bijbehorende interventies

bottom of page