top of page

Energiereductie bestaande bouw

Transitie:

Energiesysteem

Over de opgave

Een gebouw verliest vooral veel warmte via het dak, de muren, de ramen en de vloer. Door te isoleren wordt het gebouw energiezuiniger, waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten met verwarmen en de energiekosten afnemen. Een slimme thermostaat helpt de regulering af te stemmen op de behoefte van de bewoner waardoor onnodig energieverbruik afneemt.

Waarde voor een buurt:

€ 33.000.000

Kosten voor een buurt:

€ 7.000.000

Meerwaarden

Sociaal

Energiereducerende maatregelen zoals isolatie en een slimme thermostaat verbeteren het binnenklimaat en de aansluiting op de behoefte van de bewoner.

Economisch

Energiereducerende maatregelen verlagen de energiekosten voor de woning en zorgen voor een stijging van de WOZ-waarde.

Ecologisch

Door energie-reducerende maatregelen is er minder energie nodig om een woning te verwarmen of koelen waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten. Het gebruik van biobased isolatiemateriaal kan zorgen voor CO2 opslag en grijswaterzuivering is minder energie-intensief waardoor er mindere CO2 wordt uitgestoten.

Uitgangspunten & Onderbouwing

Isoleren van woningen representeerd de ingreep. Gasprijs stijgingen, inflatie, rente/discontovoet niet meegenomen.
30% van de isolatiekosten (kunnen) worden betaald door het Rijk. Deze interventie is vermenigvuldigd met 80% van de woningen van voor 2000, en 20% van de woningen van na 2000.

Bijbehorende interventies

bottom of page