Transform Zuid-Holland

Energie-infrastructuur voor de buurt

Transitie: Energiesysteem

Over de opgave

De toenemende vraag van elektriciteit zet het huidige elektriciteitsnet onder druk. De grootschalige opwek van energie door bijvoorbeeld zonneparken moet getransporteerd worden maar hier is het net vaak niet voor gebouwd. Dit vergt nieuwe energie-infrastructuur die deze hoeveelheid en pieken in energieopwek kan reguleren.

Meerwaarden

Sociaal

Een goede energie-infrastructuur is belangrijk voor een succesvolle energietransitie, die de afhankelijkheid van geopolitieke ontwikkelingen verkleint.

Economisch

De energie-infrastructuur zorgt ervoor dat buurten sneller van het gas af kunnen. Dit zorgt voor lagere energiekosten.

Ecologisch

De energietransitie die een goede energie-infrastructuur ondersteunt reduceert de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele grondstoffen.

Energie-infrastructuur voor de buurt

Waarde voor een buurt:

'-

Kosten voor een buurt:

€ 1.000.000

Uitgangspunten & Onderbouwing

Ten behoeve van de energietransitie is een vernieuwing van de energie-infrastructuur noodzakelijk. De kosten hiervoor zijn zeer variabel. Geschat is dat een TS/MS station voor energie incl. ruimtebeslag, onderhoud etc. circa €1.000.000 per jaar kost. Aangenomen is verder dat er geen maatschappelijke waarde tegenoverstaat omdat deze in de andere energiegerelateerde opgaven rendeert. Energie-infrastructuur voor de buurt is daarin noodzakelijk voor een stabiel en duurzaam elektriciteitssysteem.