top of page

Autoluwe buurt bevorderen

Transitie:

Mobiliteit

Over de opgave

Een autoluwe buurt heeft weinig motorisch verkeer. Het vergroot de verkeersveiligheid, bevordert de gezondheid door minder fijnstof en betere nachtrust, maakt de buurt toegankelijker en fijner voor voetgangers en fietsers en stimuleert het leven op straat.

Waarde voor een buurt:

€ 320.000

Kosten voor een buurt:

€ 19.000

Meerwaarden

Sociaal

Minder motorisch verkeer bevordert de veiligheid van de buurt en biedt de gelegenheid de straat te benutten voor bijv buurtactiviteiten, ontmoetings- of speelplek, of vergroeining. Zowel vergroening als meer buurtcontacten vergroten de leefbaarheid van de buurt.

Economisch

Door minder ritten in de buurt en het efficiënter organiseren van het verkeer dat wel in de buurt plaatsvindt worden er minder kilometers gereden wat zorgt voor een besparing van de brandstofkosten.

Ecologisch

Autoluwe buurten hebben minder fijnstof in de lucht en er is minder CO2-uitstoot door motoren. Er zijn vaak meer groenplekken wat bijdraagt aan verkoeling van de buurt en betere waterinfiltratie.

Uitgangspunten & Onderbouwing

Een pakketpunt is een voorbeeld van een interventie om een buurt autoluw te maken. De kosten zijn gebasseerd op een gemiddeld aantal pakketjes per pakketpunt en de vergoeding die PostNL daarvoor geeft. De baten zijn de bespaarde CO2 doordat er minder logistieke km's zijn. Beide per jaar per pakketpunt. Verder zorgt een autoluwe buurt voor veel vrijkomende (maatschappelijke) ruimte van geparkeerde auto's. Dit is gebasseerd op circa 20m2 per geparkeerde auto, de aanname hierin is dat 75% reductie van grond binnen de wijk benodigd is voor de drop-off strook, met een gerealiseerde maatschappelijke waarde van 150 euro per m2, circa 20% van de auto's uit de buurt worden buiten de buurt geparkeerd of er wordt overgestapt op andere modaliteiten. De kosten hiervoor bedragen gemiddeld €125 per huishouden per parkeerplaats per jaar, de maatschappelijke waarde €315.000 in vrijgekomen openbare ruimte.

Bijbehorende interventies

bottom of page