top of page

Hemelwaterafkoppeling openbare ruimte

Transitie:

Klimaatadaptatie

Over de opgave

Een van de effecten van klimaatverandering is de toename van heftige regenbuien, met druk op riolering en straten die blank staan als gevolg. Middels hemelwaterafkoppeling van gebouwen wordt meer water lokaal opgeslagen en beschikbaar gemaakt voor gebruik in droge periodes.

Waarde voor een buurt:

€ 2.500.000

Kosten voor een buurt:

€ 1.300.000

Meerwaarden

Sociaal

Hemelwaterafkoppeling van de openbare ruimte reduceert het risico op wateroverlast in de buurt. Het vergroten van de buffercapaciteit d.m.v. de aanleg van openbaar groen zorgt voor een prettige leefomgeving.

Economisch

Door betere hemelwater infiltratie en afvoer worden kosten voor wateroverlast verlaagd. Waterberging verlaagt de druk op riolering en voorkomt de kosten voor vergroten van de capaciteit van riolering.

Ecologisch

De aanleg van groen zorgt voor betere infiltratie van hemelwater. In tijden van droogte is er meer grondwater beschikbaar wat de veerkracht van openbaar groen en tuinen versterkt.

Uitgangspunten & Onderbouwing

Groen zorgt voor de berging van water en voorkomt daarmee schade door wateroverlast. Gemiddeld hebben huizen omgeven door groene en blauwe elementen een 6-12 % hogere WOZ-waarde, oplopend tot maximaal 30%. Aangenomen is dat elke opgave bijdraagt aan 1,2% hogere WOZ waarde. De gemiddelde investeringskosten per hectare per stadshart zijn ongeveer € 140.000 tot € 285.000. Het gebruik is ingeschat op 5% per hectare. De minimale en maximale kosten zijn niet gebaseerd op onzekerheidsmarges, maar laten zien wat de laagste en hoogste investeringskosten zijn. Dit is afhankelijk van de gekozen kwaliteit en maatregelen.

Bijbehorende interventies

bottom of page