top of page

Hemelwaterafkoppeling gebouwen

Transitie:

Klimaatadaptatie

Over de opgave

Een van de effecten van klimaatverandering is de toename van heftige regenbuien, met druk op riolering en straten die blank staan als gevolg. Middels hemelwaterafkoppeling van gebouwen wordt meer water lokaal opgeslagen en beschikbaar gemaakt voor gebruik in droge periodes.

Waarde voor een buurt:

€ 2.500.000

Kosten voor een buurt:

€ 1.300.000

Meerwaarden

Sociaal

Hemelwaterafkoppeling van gebouwen reduceert het risico op wateroverlast in de buurt voor voetgangers en verkeer. Ook vergroot het de connectie tussen mensen en de natuurlijke omgeving.

Economisch

Meer lokale waterinfiltratie zorgt dat de druk op het riool afneemt. Dit levert een kostenbesparing op doordat de afvoercapaciteit van het riool niet hoeft te worden vergroot en het zorgt voor een verlaging van de kosten van herstelwerkzaamheden als gevolg van wateroverlast. De verbeterde infiltratie van water zorgt voor lagere kosten voor het watergebruik voor groen.

Ecologisch

Meer hemelwater vindt zijn weg naar het oppervlakte- & grondwater. Dit zorgt dat er meer water beschikbaar is in ten tijden van droogte.

Uitgangspunten & Onderbouwing

Groen zorgt voor de berging van water en voorkomt daarmee schade door wateroverlast. Gemiddeld hebben huizen omgeven door groene en blauwe elementen een 6-12 % hogere WOZ-waarde, oplopend tot maximaal 30%. Aangenomen is dat elke opgave bijdraagt aan 1,2% hogere WOZ waarde. De gemiddelde investeringskosten per hectare per stadshart zijn ongeveer € 140.000 tot € 285.000. Het gebruik is ingeschat op 5% per hectare. De minimale en maximale kosten zijn niet gebaseerd op onzekerheidsmarges, maar laten zien wat de laagste en hoogste investeringskosten zijn. Dit is afhankelijk van de gekozen kwaliteit en maatregelen.

Bijbehorende interventies

bottom of page