Transform Zuid-Holland

Flexibele bestemming bestaande bouw

Transitie: Stedelijke ontwikkeling

Over de opgave

Leegstaande gebouwen of winkelpanden kunnen tijdelijk een andere functie vervullen waardoor de ruimte optimaal benut wordt en de levendigheid in de buurt behouden blijft, bijvoorbeeld met pop-up stores, circulaire ambachtcentra of tijdelijke woningen. Panden kunnen ook meerdere functies vervullen, zoals een koopmanshuis dat zowel als woning als pakhuis gebruikt wordt.

Meerwaarden

Sociaal

Flex- en transformatiewoningen maken het mogelijk woningen aan te passen aan de behoefte van de bewoners waardoor bewoners niet hoeven te verhuizen en de verbondenheid met de buurt wordt vergroot.

Economisch

Flex- & transformatiewoningen besparen de kosten voor grote verbouwingen, sloop en nieuwbouw.

Ecologisch

Door flex- en transformwoningen is er minder sloop, bouw en verbouwing nodig wat leidt tot minder grondstoffenverbruik en minder CO2-uitstoot.

Flexibele bestemming bestaande bouw

Waarde voor een buurt:

€ 46.000

Kosten voor een buurt:

€ 34.000

Uitgangspunten & Onderbouwing

Per procent (%) verminderde leegstand zijn de baten, in de vorm van WOZ-waarde €16,70 per m2 woning, aanvullend zijn de baten €3,74 per €2,75 geinvesteerde kosten. Renovatiekosten per m2 tussen de €50 - €200. Aanname is dat 10% winkelvoorraad m2 opknappen bijdraagt aan 0,5% verminderde winkelleegstand. De gemiddelde winkelleegstand is circa 7,5%. De winkeldichtheid in Nederland is (28.000.000 m2 / 8.000.000 huishoudens) 3,5 m2/huishouden.