Transform Zuid-Holland

Infrastructuur

Transitie: Mobiliteit

Over de opgave

Met aanpassingen aan de infrastructuur kunnen straten veiliger worden gemaakt en kan de doorstroming van verkeer worden bevorderd zodat de leefbaarheid van de buurt wordt vergroot.

Meerwaarden

Sociaal

De buurt kan zich beter aanpassen aan veranderende behoeften van haar bewoners. Hierdoor kunnen comfort en veiligheid worden vergroot, luchtkwaliteit verbeterd en overlast verminderd. Tevens wordt de buurt inclusiever en toegankelijk voor mensen met verschillende fysieke beperkingen.

Economisch

Bereikbaarheid en doorstroming worden verbeterd en kosten voor infrastructuur worden verlaagd.

Ecologisch

Lagere uitstoot CO2, stikstof en fijnstof door verbeterde infrastructuur.

Infrastructuur

Waarde voor een buurt:

€ 59.000

Kosten voor een buurt:

€ 24.000

Uitgangspunten & Onderbouwing

[per reizigerskm] Loop en fietsinfrastructuur zijn representabel voor investeringen in infrastructuur in een wijk. Hierbij zijn cijfers voor fietsinfrastructuur gebruikt tov autoinfrastructuur omdat deze gegevens voor handen zijn. Voor regio Zuid-Limburg ging het om €1,45 miljoen aan investeringen met €3,56 miljoen maatschappelijke baten verdeeld op ± 600.000 inwoners. Per inwoner betekent dit een investering van €2,42 per jaar over een periode van 6 jaar.